W przebiegu porodu glikoliza beztlenowa może pomóc w przeżyciu noworodka, gdyż w razie wystąpienia niewydolności oddechowej źródłem energii może być glikogen.

Wahania prężności dwutlenku węgla we krwi matki bywają przyczyną niewydolności oddechowej noworodka, zwłaszcza przedwcześnie urodzonego. PaCO,. matki może obniżyć się w wyniku hiperwentylacji pod koniec pierwszego okresu, natomiast w drugim okresie może wzrosnąć z powodu wstrzymywania oddechu201. Hiperwentylacja w czasie anestezji może mieć niekorzystny wpływ na płód202, jakkolwiek nie potwierdzają tego badania gazometryczne krwi203 (p. str. 420). Niedotlenienie płodu nie pobudza oddychania, prawdopodobnie z powodu braku odruchu z kłębków tętnicy szyjnej i aorty płodu i noworodka. Tak więc hipoksja nie powoduje zapoczątkowania oddychania.

Objawem wewnątrzmacicznego niedotlenienia jest nieregularność tętna płodu w postaci tachy- lub bradykardii. Przy przodującej główce obecność smółki wskazuje na zwiotczenie zwieracza odbytu płodu w wyniku hipoksji.