Geniusze używają obu półkul – Leonardo da Vinci miał taki sam mózg jak my, ale używał go w szczególny sposób. Dzięki zawartym tu ćwiczeniom nauczysz się używania całego mózgu. Nauczysz się wykorzystywać wszystkie pokłady swojego umysłu i psychiki, tak jak czynią to geniusze. Dlatego też w naszych ćwiczeniach używamy obrazów – wizualizacja (prawa półkula)

i słów – autosugestia (lewa półkula). Autosugestia i wizualizacja zwiększają nadzieję, wiarę, pozytywne myś-lenie i oczekiwanie będące „psychicznym napędem” poruszającym „biologiczne tryby” procesu zdrowienia.

Wizualizacja rozwija wyobraźnię i pomaga wpływać na procesy zachodzące w naszym organizmie. Dzięki niej możemy korygować to, co jest w nas do naprawienia. Ponieważ w wymiarze subiektywnym komunikujemy się sami ze sobą za pomocą obrazów i symboli, a nie słów, przeto gdy chcesz coś zmienić, poszukaj symbolicznego obrazu. Wtedy będziesz mógł go poprawić lub zastąpić obrazem tego, czego sobie życzysz. By obiektywnie wyzdrowieć, musisz najpierw wyzwolić się z choroby na poziomie subiektywnym – własnego umysłu. A to właśnie możliwe będzie dzięki wizualizacji.

W stanie zupełnego rozluźnienia będziesz przywoływał w swojej wyobraźni dowolne obrazy. Staraj się używać wyobraźni jak najczęściej przywołuj kolorowe, ruchome obrazy. Im bardziej będą one barwne i dynamiczne, tym łatwiej przekonasz do nich swoją wyobraźnię i swój umysł, tym więcej sil wyzwolisz.