Bo mówiła sobie w duszy: Byłem się tylko dotknęła jego szaty, będę zdrowa. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzeki: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I uzdrowiona była niewiasta od onej godziny.

ŚW. MATEUSZ 9,21-22. W tej części książki przedstawiam ćwiczenia, które uczą wyzwalania drzemiących w nas sil i energii oraz aktywnego wspierania organizmu w powracaniu do zdrowia. Nie zastąpią one oczywiście klasycznych metod terapii stosowanych we współczesnej medycynie, będą natomiast ich znakomitym uzupełnieniem i wsparciem, wybitnie wpływając na efekty leczenia.

System ćwiczeń zmierza do osiągnięcia stanu równowagi emocjonalnej i świadomego stymulowania sił naszego organizmu do zwalczania choroby. Po opanowaniu ćwiczeń można je indywidualnie modyfikować i wykorzystywać do kształtowania własnej osobowości, do lepszego poznania samego siebie, do rozwijania zdolności i pełniejszego wykorzystywania możliwości swojego umysłu.