Dzieci z autyzmem-rehabilitacja

Autyzm to zaburzenie rozwoju cechujący się zaburzeniami funkcjonowania ośrodka układu nerwowego, zakłóceniami w wyrażaniu uczuć, budowaniu relacji z innymi osobami, trudnościami z integracją społeczną.

Rehabilitacja dzieci z autyzmem Kraków to świetny ośrodek specjalizujący w tym zagadnieniu, polega na wsparciu dziecka pod względem psychologicznym, logopedycznym, terapii sensorycznej i częstych wizyt u fizjoterapeuty. Rehabilitacja ta ma na celu przede wszystkim poprawę zaburzonych funkcji tak fizycznych, jak i fizycznych.

Zajęcia rehabilitacyjne powinny odbywać w środowisku bardzo przyjaznym dzieciom z tymi dysfunkcjami, to znaczy w pomieszczeniach gdzie dzieci te nie będą narażone na zbyt silnie działające bodźce, słuchowe, dźwiękowe, dotykowe, węchowe czy smakowe. Terapeuta powinien do dzieci zwracać się za pomocą krótkich i zwięzłych komunikatów, będąc z dzieckiem w stałym kontakcie wzrokowym. Bardzo ważna jest podczas terapii ekspresja twarzy i mowy prowadzącego rehabilitację terapeuty.