Są doniesienia wskazujące na zależność między przewlekłym zakażeniem wywołanym przez chlamydie a chorobą wieńcową. Lipopolisacharyd będący składnikiem chlamydii wiąże się z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL) w surowicy, modyfikując je w ten sposób, że stają się one toksyczne dla komórek śród- blonka naczyń i inicjują pierwszy etap powstawania miażdżycy (12).

Chlamydia psittaci jest czynnikiem etiologicznym choroby ptasiej – omitozy (8,11). Źródłem zakażenia jest ptactwo domowe i dzikie (papużki faliste, gołębie, kaczki i indyki). Do zakażenia dochodzi drogą inhalacyjną przez wdychanie za-każonych kropelek lub za pośrednictwem kurzu. Opisywano epidemie wśród hodowców drobiu. Okres inkubacji trwa 1-2 tygodnie. Przebieg choroby może być łagodny (niewysoka gorączka, suchy kaszel) lub ciężki (niewydolność odde-chowa przy towarzyszących rozległych zmianach zapalnych). Radiologicznie stwierdza się jednolite zacienienia lub zmiany siateczkowate idące promieniście od wnęki, często powiększone węzły chłonne wnęk. Zmiany w płucach utrzymu-ją się długo – do kilku tygodni. Omitoza może być przyczyną zmian w osierdziu, mięśniu serca i mózgu.

Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu (kontakt z ptactwem) i te-stów serologicznych. Miano > 1:16 lub czterokrotny wzrost miana przeciwciał w badaniu OWD potwierdza rozpoznanie omitozy (11).

W leczeniu stosuje się makrolidy, tetracykliny, fluorochinolony. Szczegóło-we omówienie problemu przedstawiono w rozdziale „Chlamydia pneumoniae jako czynnik etiologiczny zapalenia płuc”.