Najgroźniejszym, na szczęście bardzo rzadkim powikłaniem tego rodzaju jest tamponada serca spowodowana odleżyną uszkadzającą ścianę prawego przedsionka (42). Powikłania tego nie obserwuje się w przypadku stosowania miękkiego cewnika z gumy sylikonowej. Niebezpieczne są tutaj sztywne cewniki z polietylenu. Jeżeli niemożliwe jest użycie cewnika sylikonowego, to jako zasadę przyjmuje się, że koniec cewnika wykonanego z innego materiału nie może przekraczać granicy połączenia żyły głównej górnej z prawym przedsionkiem. Sztywny cewnik wprowadzony do przedsionka może być również przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca.

Kolejnym powikłaniem są zmiany zatorowo-zakrzepowe w obrębie żyły głównej i jej dopływów oraz zatory tętnicy płucnej. Zakrzepy w obrębie żyły szyjnej lub podobojczykowej są prawdopodobnie zjawiskiem częstym, ale ze względu na bogate

krążenie oboczne nie dają zazwyczaj wyraźnych objawów klinicznych. Charakterystyczny obraz daje natomiast zakrzep w obrębie żyły głównej górnej – tzw. zespół żyły głównej górnej. Zakrzep ten powoduje upośledzenie odpływu żylnego z górnej połowy ciała, występują nasilone obrzęki twarzy, szyi i kończyn górnych oraz poszerzenie naczyń żylnycli tej okolicy, niekiedy również przesięk do jam opłucnej (1, 8, 15, 19, 29). Zastosowanie cewnika sylikonowego znacznie zmniejsza prawdo-podobieństwo wystąpienia zespołu. Zalecane są również środki przeciwzalcrzepowe jako działanie profilaktyczne (2).