Ważne jest określenie czasu pobytu dziecka na oddziale pooperacyjnym. Sala pooperacyjna może dobrze spełniać swoją funkcję tylko wtedy, kiedy przestrzega się zasady możliwie najkrótszego czasu pobytu w niej chorego i tylko przez okres, w którym dziecko wymaga wzmożonego nadzoru. Pobyt tu chorych dzieci w pełni przytomnych z wyrównaną czynnością oddechową i krążeniową, nie wykazujących zaburzeń innych czynności fizjologicznych, wpływa demobilizująco i dezorganizuje pracę personelu.

Dziecko w okresie pooperacyjnym wymaga zapewnienia mu większej przestrzeni niż na normalnych oddziałach szpitalnych. Przestrzeń ta konieczna jest w celu umożliwienia swobodnego dostępu do chorego z każdej strony, co ułatwia prawidłowy nadzór i leczenie.

Każde stanowisko pooperacyjne musi być w pełni przygotowane przed przybyciem chorego z sali operacyjnej. Łóżko musi być ogrzane, przebrane w świeżą, czystą bieliznę, zaopatrzone w sprzęt i aparaturę dostosowane do stanu ogólnego dziecka i rodzaju zabiegu chirurgicznego.