Składowe układu dopełniacza są także wytwarzane miejscowo przez makrofagi pęcherzykowe (3). Uczynniony układ dopełniacza tak drogą klasyczną, jak i alternatywną aktywuje enzymy proteolityczne, może spowodować lizę ko-mórek. Istotną rolę układu dopełniacza w zabezpieczaniu integralności układu oddechowego wykazano w układach doświadczalnych. Myszy z niedoborem C5 nie są w stanie wyeliminować bakterii z układu oddechowego, a u ludzi z niedo-borem C3 występują nawracające zakażenia bakteryjne płuc i oskrzeli. Wynika to z faktu, że w następstwie aktywacji powstaje składowa C3b, która ma właściwości opsonizujące, a także – poprzez czynnik B – aktywuje układ dopełniacza na drodze alternatywnej. Uczynnienie dopełniacza na tej drodze ma według wielu obserwacji pełnie kluczową rolę w miejscowej ochronie układu oddechowego. Receptor dla układu dopełniacza typu I (CR1) znajduje się na erytrocytach, neu- trofilach i limfocytach T i B oraz wiąże wspomnianą powyżej cząsteczkę C31b.

CR1 jest silnym inhibitorem dopełniacza, ogranicza proces zapalny, zmniej-sza napływ makrofagów i neutrofilów i tym samym pełni szczególną rolę ochronną w ostrym zespole zaburzeń oddechowych, kiedy to jego stężenie we krwi wzrasta kilkakrotnie (3).