Atypowe zapalenia płuc różnią się przebiegiem klinicznym od tzw. „ty-powych”, czyli najczęściej występujących bakteryjnych zapaleń płuc (wywoła-nych np. przez Streptococcus pneumonicie) (5, 8, 11). Cechuje je wolne narastanie objawów – głównie grypopodobnych (bóle głowy, mięśni, czasem stawów, rzadko dreszcze, podwyższona ciepłota ciała, zwykle nie przekraczająca 38,5 °C), suchy drażniący kaszel, czasami z odkrztuszaniem niewielkiej ilości śluzowej wy-dzieliny. Charakterystyczne jest niewielkie nasilenie zjawisk osłuchowych stwier-dzanych w badaniu przedmiotowym w stosunku do znacznych zmian w obrazie radiologicznym klatki piersiowej. W badaniach dodatkowych stwierdza się nie-znacznie podwyższoną liczbę krwinek białych, zwykle prawidłowe OB.

Drobnoustrojów wywołujących atypowe zapalenia płuc nie można wyho-dować na standardowych podłożach. Wykazują one oporność na stosowane ty-powo w zapaleniach płuc antybiotyki beta-laktamowe i aminoglikozydy. Najczę-ściej stwierdzane różnice między „typowym” bakteryjnym a atypowym zapale-niem płuc na podstawie obserwacji własnych zestawiono w tabeli 1.