Medycyna i Zdrowie

DOSTĘP ŻYLNY

0
Dostęp żylny w metodzie obwodowej w niczym nie różni się od typowych miejsc dożylnego podawania płynów. Stosuje się w tym przypadku zarówno typowe igły...

DOJRZEWANIE KOMÓREK UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

0
Bo mówiła sobie w duszy: Byłem się tylko dotknęła jego szaty, będę zdrowa. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzeki: Ufaj, córko, wiara...

Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

0
Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą – niedodma, spowodowana zaleganiem gęstej wydzieliny, – wysięk w jamie opłucnej, szczególnie przy zabiegach w klatce piersiowej, –...

Decyzja co do rozległości zabiegu

0
Czasami zdarza się, że decyzja co do rozległości zabiegu podejmowana jest podczas operacji. W takich sytuacjach (często nie przewidzianych przez lekarza lub gdy pacjent...

DALAJLAMA

0
Wiele jest czynników mogących wywoływać niekorzystną reakcję psychi-czną chorego – począwszy od pierwszych zauważonych przez niego objawów, poprzez decyzję udania się do lekarza, niepokój...

Czy i Ty zaliczasz się do nich?

0
Nie chodzi tutaj o budzenie fałszywej nadziei lub nierzeczywistych oczekiwań. Przebieg choroby nowotworowej bywa odmienny u różnych osób, podobnie jak różna jest u nich...

Coxiella burnetii

0
Coxiella burnetii jest pałeczką, która barwi się ujemnie metodą Grama. Należy do riketsji, jest drobnoustrojem rozwijającym się wewnątrzkomórkowo. Wywołuje gorączkę Q. Rezerwuarem zarazka są...

Co działa w przypadku placebo?

0
Zauważono, że lek wywiera większy wpływ na pacjenta wtedy, gdy wierzy on w jego skuteczność, oczekuje jego pozytywnego działania. Stąd biorą się olbrzymie sukcesy...

CIAŁO I DUSZA

0
Mówiąc o jedności umysłu i ciała, należy wspomnieć o medycynie psychosomatycznej (z łac.: psyche – dusza, sowa – ciało). Ta dziedzina nauki zajmuje się...

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

0
Chociaż wiedza społeczeństwa o chorobach układu krążenia jest większa niż o nowotworach złośliwych, to jednak uważam za istotne przedstawienie najważniejszych zagadnień. By przybliżyć tę...

Chlamydie

0
Chlamydie są małymi bakteriami, mogącymi wywoływać zmiany w układzie od-dechowym, w narządach płciowych i narządzie wzroku. Zmiany zapalne płuc są głównie powodowane przez Chlamydia...

Chlamydia psittaci

0
Są doniesienia wskazujące na zależność między przewlekłym zakażeniem wywołanym przez chlamydie a chorobą wieńcową. Lipopolisacharyd będący składnikiem chlamydii wiąże się z lipoproteinami o niskiej...

Charakterystyczny obraz

0
Najgroźniejszym, na szczęście bardzo rzadkim powikłaniem tego rodzaju jest tamponada serca spowodowana odleżyną uszkadzającą ścianę prawego przedsionka (42). Powikłania tego nie obserwuje się w...

Bronchial intraepithelial

0
Nie jest to oczywiście przykład nienowotworowych odczynów tkankowych, ale rodzaj patologii usytuowany na pograniczu tychże i prawdziwych nowotworów złośliwych. BIN, o ile mi wiadomo,...

Bakteryjne zapalenia płuc

0
Typowe zapalenia płuc są wywołane najczęściej przez Streptococcus pneu-moniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, czasem Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa i inne (1, 2,...

Badania laboratoryjne

0
Badania laboratoryjne. Powinny one stanowić logiczne uzupełnienie badań klinicznych. Do badań podstawowych (poza grupą krwi) należy określenie składu morfologicznego krwi (jako minimalną granicę wartości...

Bądź cierpliwy i spokojny

0
Wykonując to ćwiczenie, bądź cierpliwy i spokojny. Dzięki niemu możesz się wiele dowiedzieć o sobie samym. Możesz zobaczyć, jak bardzo ciążą Ci urazy. Odpuszczenie...

AUTOSUGESTIA

0
Na początku naszego wieku w Nancy we Francji powstał ośrodek, w którym jako metodę leczniczą stosowano autosugestię, tj. technikę formowania osobowości polegającą na wpływaniu...

Atypowe zapalenia płuc

0
Atypowe zapalenia płuc różnią się przebiegiem klinicznym od tzw. „ty-powych”, czyli najczęściej występujących bakteryjnych zapaleń płuc (wywoła-nych np. przez Streptococcus pneumonicie) (5, 8, 11)....

Atypowe (śródmiąższowe) zapalenia płuc

0
Są wywoływane przez różne wirusy (RS, Influenzae, Parainfluenzae, adenowirusy) oraz przez drobnoustroje uważane za atypowe: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila. W płucach stwierdza...

Antygenowo-swoiste limfocyty

0
Składowe układu dopełniacza są także wytwarzane miejscowo przez makrofagi pęcherzykowe (3). Uczynniony układ dopełniacza tak drogą klasyczną, jak i alternatywną aktywuje enzymy proteolityczne, może...

Chemia

0
Dobrodziejstwem dzisiejszych czasów jest stworzenie warunków i metod do przechowywania żywności. Można dzięki temu jeśli nie zlikwidować, to znacznie zmniejszyć widmo klęski głodu na...

Aktywne metabolity tlenu płuc

0
Aktywne metabolity tlenu są efektywnie inaktywowane przez układy antyoksydacyjne krwi. Jeżeli nie są one dostatecznie wydajne, może dochodzić do peroksydacji lipidów wchodzących w skład...

WEWNĘTRZNE CENTRUM

0
W ćwiczeniu tym będziemy budować i organizować pewną przestrzeń, specjalne miejsce symbolizujące szczególne wymiary naszej świadomości, jej najgłębsze pokłady – wewnętrzne centrum. Poziom umysłu,...

W ostrym zapaleniu serca

0
W ostrym zapaleniu serca zawsze występują równocześnie, jedynie w różnym nasileniu, zmiany wysiękowe i wysiękowo-włókniste w obrębie wsierdzia, mięśnia i osierdzia. Mimo z reguły...

W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej

0
W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej istotny wpływ na wybór stosowa-nego leku ma tolerancja leku przez chorego. W tym zakresie istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi chorymi,...

Wahania prężności

0
W przebiegu porodu glikoliza beztlenowa może pomóc w przeżyciu noworodka, gdyż w razie wystąpienia niewydolności oddechowej źródłem energii może być glikogen. Wahania prężności dwutlenku węgla...

Wewnętrzny przekrój rurki dotchawiczej

0
Wewnętrzny przekrój rurki dotchawiczej – 3,5 mm. Na rynku są różne odmiany ru-ek21S’ 21D, 217 Tlen jest dostarczany do płuc przez: 1) układ T...

Worek przepuklinowy

0
Worek przepuklinowy i szerokie pole operacyjne obejmujące całą przednią powierzchnię brzucha przemywa się roztworem antyseptycznym. Cięcie skóry prowadzi się okrężnie wokół podstawy szypuły przepukliny...

Wolny czas

0
Wiele osób często zastanawia się nad tym jak spędzić wolny czas po pracy czy szkole tak, aby przy okazji trochę poćwiczyć. Nie trzeba od...